ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ПЛАВАЩИ КЕЙОВЕ "ОСТРОВА" НА ЯЗОВИР "БАТАК"

Клуб "Водни спортове - Западни Родопи" кани всички желаещи да посетят официалото откриване на Плаващите кейове "Острова", което ще се състои на 25 октомври от 11:00 ч. в "Еко къмпинг Батак".

Съоръжението е израдено по проект "Плаващи кейове "Острова" Язовир Батак" с бенефициент Клуб "Водни спортове - Западни Родопи" и е финансиран по процедура BG14MFOP001-4.114 от Стратегията на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат", Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ на Европейския фонд за морско дело и рибарство.