ПРЕЗ 2024 Г. СТАРТИРА ПОДМЯНАТА НА СТАРИ ПЕЧКИ С ЕКОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

На 9 април 2024 г. се проведе начална пресконференция по един от най-значимите проекти за община Пазарджик по Проект BG16FFPR002-5.001-0002  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Стойността на проекта е 48 699 163 лева, като от тях 41 395 163 лева се финансират от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева са от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 60 месеца.

Зам.-кметът Любомир Гечев, Радослав Пешалов, управител на Областния информационен център (ОИЦ) – Пазарджик и други експерти по проекта бяха на разположение за въпроси от страна на медии и представители на институции.

В средата на март Общината е подписала административния договор с оперативната програма, в който се гарантира, че Пазарджик ще получи финансирането.

Зам.-кметът Любомир Гечев, който е ръководител на проекта, даде подробности и подчерта, че основната цел на проекта не е социална, а да се намали замърсяването на въздуха.

„Това е проект с голямо значение за нашата община Наистина изследванията, които се правеха през годините, показват, че за съжаление в община Пазарджик нивото на фини прахови частици е доста високо. По-специфична цел на проекта е замяна на стари отоплителни уреди – основно на твърдо гориво (дърва и въглища), които са основни причинители на това замърсяване. Планувано е в обхвата на проекта да бъдат заменени около 9300 броя стари уреди на дърва и въглища – като бъдат заменени с алтернативни източници на отопление – климатици, термопомпи, пелетни камини. Досега по проекта са подадени 2200 молби от жители на общината, като  предварителните проучвания показват, че обхватът ще е около 5500 домакинства – това значи, че има голямо поле за допълнително кандидатстване”, каза Гечев.

Избрани са изпълнители за информационната кампания, които подробно да запознаят гражданите с начина за кандидатстване.

Планирали сме замяната на уредите да започне през този отоплителен сезон.

Попълнено и подписано заявление за участие в проекта може да подадете всеки работен ден, от 8:30 до 17:30 часа, в Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Пазарджик, както и всеки работен ден, от 8:30 до 17:30 часа, в кметствата на населените места. Може да кандидатствате и чрез електронна поща на адрес kav_pazardzhik@abv.bg.

Повече информация на www.pazardzhik.bg или на телефони 034  402  213034 402 230  и 034 446 209, както и на място в Областен информационен център – Пазарджик.

Всички дейности по проекта са достъпни в публични модул на ИСУН 2020: ВИЖ ТУК