С НОВИ 6 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И 7 БРОЯ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЩЕ СЕ СДОБИЕ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

На 8 април 2024 г. Община Пазарджик подписа договор по проект „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“. Договорът е по Процедура BG-RRP-8.013 Екологосъобразна мобилност с източник на финансиране Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 8 258 869,74 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 6 260 473,78 лв., а 1 998 395,96 лв. собствено финансиране.

По проект „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“ водещият кандидат Община Пазарджик участва, в партньорство с Община Пещера и „Хебърбус“ АД – оператор на Договор за обществена услуга за обществен превоз на пътници (ДОУ) при подготовка и изпълнение Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ). Чрез реализацията на настоящото предложение за изпълнение на инвестиция ще бъдат закупени и доставени нови нулевоемисионни превозни средства - 6 броя електрически автобуси, като и изграждане на 7 броя зарядни станции за превозни средства на публичния транспорт. Ще се извърши изграждане на велосипедна алея 1055 м за нуждите на Община Пещера, както и разработване на Генерален план за организация на движението (ГПОД) на община Пазарджик и разработване на Генерален план за организация на движението (ГПОД) на Община Пещера. Община Пазарджик ще бъде собственик на 6 броя електрически автобуси и 7 броя зарядни станции, които ще ги предостави на оператора ХебърБус АД безвъзмездно. Новоизградените по процедурата зарядни станции ще се експлоатират от ХебърБус АД. Чрез въвеждането на новите електробуси и зарядни станции ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значителна икономия на енергия. Подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществения транспорт ще доведе до промяна на модела на придвижване и намаляване на пътуванията с лични автомобили и по този начин до намаляване на вредните газове от двигателите с вътрешно горене.

Инвестициите са насочени в подкрепа въвеждането на нови по-енергийно ефективни форми на обществен транспорт, като се увеличи делът на електрическите превозни средства на територията на Община Пазарджик.