МВР ще проведе информационен ден за конкретни бенефициенти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027

На 23 април (вторник) 2024 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ – МВР, Управляващ орган  по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027, ще проведе информационен ден за всички заинтересовани лица.

Ще бъде представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения: BG65ISPR001-3.004 „Процедура 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки.“

Публикуваният пакет на пълната документация по посочената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 може да бъде намерен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/3e826804-f4dd-41bd-a3c8-7352169a71af

 

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45 часа на 23 април (вторник) 2024 г. За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк:

https://dmp.webex.com/join/ipd

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес:

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started.

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

Файлови документи
Attachment Size
Програма 137.5 KB