Постиженията на ОПТТИ 2014-2020 ще бъдат представени на събитие в Бургас

Бургас ще бъде домакин на заключително информационно събитие, представящо постиженията по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. Програмата е с бюджет от почти 3 млрд. лева и е една от десетте оперативни програми на Република България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. Общата цел на програмата е развитие на устойчива транспортна система, като нейните постижения включват изграждането на автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Струма“, разширението на софийското метро, рехабилитацията на железопътни участъци и гари. Финансирани са също доставката на специализирана техника и оборудване за подобряване на корабоплаването  по река Дунав, изграждането на системи за сигурност, интеграция и визуализация на територията на пристанищните терминали.

Събитието ще се проведе на 14 май 2024 г. в гр. Бургас,  площад „Тройката“,  и е с начален час 19.30 ч. На него ще присъстват представители на Европейската комисия, Министерството на транспорта и съобщенията, Община Бургас и други. Предвидени са информационни викторини, игри с награди, дрон-шоу и музикална програма.