ОИЦ – Добрич все по-близо до хората

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) достига до все по-голяма аудитория чрез информационния си канал във Viber. Чрез него заинтересованите лица получават актуални новини и информация за различни възможности за финансиране с безвъзмездни европейски средства и финансови инструменти. В канала се публикува и полезна информация свързана с европейското финансиране и европейските политики за граждани, бизнес, общини, неправителствен сектор, образователни, социални и културни организации и медии.

Вайбър канала на ОИЦ-Добрич спестява време и усилия на потенциалните кандидати. Информационния канал на ОИЦ-Добрич е достъпен на следния линк: https://bit.ly/3wntAFR.

Във страницата на центъра във Facebook www.facebook.com/oic.dobrch също може да се следи за актуални и предстоящи процедури за финансиране, успешно изпълнени проекти, информационни срещи, новини от Управляващите органи на програмите и др. В You tube канала www.youtube.com/@user-mz6qs5mf8d  може да се прегледат полезни видеоклипове от събития и видео презентации на отворени процедури за кандидатстване.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg