Бургас ще изпълнява мерки за по-чист въздух със средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов днес подписаха договор за мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Размерът на инвестицията е 13 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общината с източник битовото отопление с твърдо гориво.

Проектът ще се изпълнява на два етапа. Първият включва анализ на средата и изготвяне на визия за подхода при подмяна на горивните инсталации за битово отопление. Предвижда се създаването на Общностен център за информация и консултации на населението. През втория етап на проекта на базата на резултатите от анализа ще бъдат изпълнени същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.