ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В СЕЛО ТЕНЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Тунджа на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 13 юни 2019 г. (четвъртък) от 10:00 до 15:00 часа пред НЧ „Просвета“, с. Тенево.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОИЦ
Ямбол