ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Одобрено е Изменение на Критериите за подбор на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Изменението на Критериите за подбор на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е одобрено на седмото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, провелото се на 15 май 2019 г.

Изменените критерии за подбор на проекти по ПМДР можете да видите ТУК

Файлови документи