ОИЦ – Велико Търново ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник), от 11:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014-2020 г. За участие са поканени експерти по екология от 10-те общински администрации, представители на РИОСВ, обществени и неправителствени организации и др. от Великотърновска област.

ОИЦ
Велико Търново