Европейски средства за управление на отпадъците за фирми, общини и неправителствени организации

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

          На 23 юли 2019 г. (вторник), от 10:30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ от Оперативна програма „Околна среда“.

Предвидените финансови средства по процедурата са за изпълнение и демонстрация на добри практики в управлението на битовите отпадъци, а кандидати могат да бъдат общини, фирми и неправителствени организации.

          Поканени са представители на общинските администрации, на бизнеса, на неправителствения сектор в областта, регионални медии и всички заинтересовани граждани.

ОИЦ
Ямбол