Информационна среща на ОИЦ – Монтана по процедура по ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 юли 2019 г. (сряда) от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Монтана (ул. „Иван Аврамов“ №10) ще се проведе информационна среща за представяне на процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Поканени за участие са представители на общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел, медии и заинтересовани лица.

Срещата е част от разяснителната кампания на Министерството на околната среда и водите за популяризиране на изискванията по процедурата.

ОИЦ
Монтана