ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНАВА ФЕРМЕРИ С ПОДМЯРКА 6.3 ОТ ПРСР 2014 - 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
15.00 часа

На 31 юли 2019 г., сряда, от 15:00 часа, в офиса си Областният информационен център – Русе организира запознаване на потенциални бенефициенти с условията за кандидатстване по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. В информационната среща ще участват представители на териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието в Русе, които безплатно помагат на земеделските стопани да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ.

ОИЦ
Русе