Указания във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

На основание чл.7, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 8 от Закона за държавните помощи, Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува Указания във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

Одобрените указания можете да намерите ТУК.

Файлови документи