ОИЦ Сливен организира Ден на отворени врати по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Дата на събитието
Време на провеждане
08:00 - 17:00 ч.

На 22 август 2019 г. (четвъртък) от 08:00 до 17:00 часа Областен информационен център Сливен организира Ден на отворени врати по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, финансирана по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Основната цел е да бъдат популяризирани условията за кандидатстване по операцията сред потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

Инициативата е част от информационната кампанията за представяне на операцията, която се провежда от Мрежата от 27 Областни информационни центъра, координирано с Управляващия орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център Сливен

адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1

телефон за контакт: 044/ 611 145

e-mail: oicsliven@gmail.com

 

ОИЦ
Сливен