ОИЦ – СМОЛЯН ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА – ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС

На 19.09.2019 г., в Смолян Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян проведе среща-дискусия, посветена на политиката на сближаване на ЕС – „Разкази отвъд табелата „Съфинансирано от ЕС”.

Управителят на ОИЦ – Смолян, г-жа Цветанка Генчева представи дейността на центъра, както и кохезионната политика на ЕС за новия програмен период, a представители на областна и общинска администрации, Асоциация на Родопските общини, ОУТР „Родопи“ и Регионална инспекция по околна среда и водите разказаха за реализираните от тях ключови проекти, получили европейско финансиране.

На срещата бе представен и Фонда на фондовете – Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.