ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

С Решение на Европейската комисия  C(2019) 6402 от 02.9.2019 г. е одобрено  изменение на Решение за изпълнение C(2015) 8065 за одобряване на Оперативна програма „Европейски фонд за морско дело и рибарство – оперативна програма за България”. Решението е въз основа на изпратеното от българските власти на 04.07.2018 г. искане за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.    

Нова версия 5.1.на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрена от ЕК на 02.09.2019 г.

Файлови документи