ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОРЯХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 19.11.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в залата на художествена галерия „Марин Върбанов“ гр. Оряхово, Областен информационен център – Враца организира първата  информационна среща от Втори цикъл. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и ще се разгледат графиците на индикативните работни програми за 2020 година.

ОИЦ
Враца