Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР

 ДФЗ- РА в качеството си на междинно звено по ПМДР публикува "Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР". Същите са достъпни на следния адрес: http://www.dfz.bg/bg/ribarstvo-i-akvakulturi/benificaries-2/