УО публикува често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП, констатирани от УО на ПМДР при осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените процедури.

Често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.