Оценка на изпълнението на действащите проекти на МОН като конкретен бенефициент - 2017 г.