Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Етрополе

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 1 юли (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Етрополе, (гр. Етрополе, пл. „Девети септември“). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София