Спират се дейностите по проекта за устойчиво управление на Национален парк „Рила“

МОСВ спря дейностите по проект “Устойчиво управление на Национален парк “Рила” II-ра фаза“, a Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ ще извърши извънредни проверки на изпълнението му.

На ръководството на Национален парк „Рила“ e указано да преустанови всички строително-монтажни дейности в изпълнение на проекта до приключване на проверките на място.