Решение № ЕО-1/2020 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Files:
Attachment Size
Решение на МОСВ 835.43 KB