ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 12.12.2019

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 12.12.2019г.

Европейската комисия одобри предложеното от българска страна изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. С изменението на програмата се осигурява възможност за финансиране на проект за оборудване на метростанции по линия 1 и линия 2 с автоматични перонни преградни врати, с оглед намаляване на риска от инциденти. Промените предвиждат още финансиране на подготовката на проекти за развитие на железопътната инфраструктура с цел осигуряването на пълната им готовност за реализация в следващия програмен период. Планираното внедряване на ETCS по протежение на жп отсечката София-Септември се заменя с модернизация на осигурителните системи по жп отсечката Русе-Каспичан. С предвидената модернизация ще се гарантира по-добро ниво на безопасност по жп отсечката. Изменението на програмата включва още преразпределение на финансовия резерв за изпълнение по приоритетите на ОПТТИ, с оглед ефективно усвояване на ресурса и успешното изпълнение на програмата.

Files:
Attachment Size
ОПТТИ_Версия_4.0 741.81 KB