ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 септември (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ (адрес: гр. София, бул.“Мария Луиза“ №58, ет. 2), екипът на Областен информационен център – София  ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“, която се реализира по линия на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. По време на събитието ще бъдат разяснени насоките за кандидатстване по процедурата и начинът, по който става подаването на проектните предложения в системата ИСУН 2020.

Поканени за участие са потенциални бенефициенти и всички заинтересовани.

Участието в информационната среща е напълно безплатно, но поради ограничения брой места в залата, е необходима предварителна регистрация  тук: https://forms.gle/gjryoZsjBgxdNXny6

ОИЦ
София