Зам.-министър Русинова откри конференция по проект за виртуален пазар на труда за хората с увреждания, финансиран по ОПРЧР

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова откри заключителната конференция по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждания“, финансиран със средства от ОПРЧР. Проектът се изпълнява от сдружение Балкански институт по труда и социалната политика и е на стойност близо 200 хил. лева. Основната цел на проекта е в България да бъде въведена оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания и да бъде създадена иновативна платформа за синергия на търсенето и предлагането на работа за хора с увреждания. Платформата ще съдържа централизирана база данни и ще разработи инструмент за търсене на подкрепена заетост. „Надеждата ни е да докажем, че човекът с увреждане е добър работник – това е скритата ни цел“, коментира Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика.

Самостоятелната трудова заетост на хората с увреждания е пътят, по който трябва да вървим, за да има реална интеграция на пазара на труда, коментира Зорница Русинова и цитира данни, според които едва 15% от хората с увреждания работят. Тя уточни, че за 2019 г. е осигурен допълнителен ресурс от 15 млн. лева по процедурата „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОПРЧР. Тя припомни, че до 21 януари 2019 г. е отворена за кандидатстване и операцията „Социално включване в общността“. С проектите си неправителствените организации имат възможност да създадат интегрирани услуги, които да водят до заетост за хора с увреждания или хора от рискови групи.

Русинова припомни, че през изминалата година са написани три изцяло нови закона от Министерството на труда и социалната политика – Закон за хората с увреждания, Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закон за социалните услуги. И с трите закона се цели трудовата интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Със Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика за първи път ясно се регламентират възможностите за подкрепа и подпомагане на социалното предприемачество. Законът за хората с увреждания от своя страна има много по-силен акцент върху заетостта на хората с увреждания, като крайната цел е социалната интеграция на хората с увреждания, припомни зам.-министърът. Със Закона за социалните услуги човекът с увреждане се овластява и подкрепя, така че да се чувства пълноценен в обществото. С проекта се създава изцяло нова философия на организиране, финансиране и планиране на дейностите в социалните услуги, както и гарантиране на тяхното качество.