Информационна среща на ОИЦ –Пловдив в град Стамболийски

Днес, 16.04.2021 г., по време на информационен ден в град Стамболийски, експертите от ОИЦ-Пловдив представиха пред граждани и заинтересовани страни възможностите за подкрепа по програмите за земеделски производители към Държавен фонд „Земеделие“.

Община Стамболийски в момента успешно изпълнява проект към земеделското министерство на стойност 578 973, 12 лева за изграждането на модерна многофункционална сграда за спорт. Изграждането вече е стартирало непосредствено до сградата на ОУ „Отец Паисий“. Очаква се тя да отвори врати в края на 2022 г. и да служи за провеждане, както на спортни, така на събития от масов характер.

По време на срещата в центъра на града бяха споделени и възможности за финансиране по програми към Норвежкия финансов механизъм за подобряване условията на достъп до културно наследство за обекти, които за първи път ще го документират и дигитализират. Програмата е достъпна за общини и областни администрации, както и за бюджетни организации, ангажирани с културния сектор.

През седмицата ОИЦ-Пловдив проведе среща и с жители от с. Дуванлии, Община Калояново, които имаха конкретни запитвания по програмите за подпомагане на пчелари и животновъди.

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.