Възстановена е работата на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020