Годишен доклад за изпълнение по ПМДР за 2020 г.

Одобрения Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2020 г.  с писмо Ref. Ares (2021)4526283 от Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" на ЕК може да видите ТУК.

Файлови документи