ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Днес, 30 юли 2021 г., експертите на Областен информационен център-Смолян проведоха информационна среща в община Рудозем, по време на която запознаха присъстващите с възможностите за европейско финансиране.

По време на срещата бяха обсъдени предстоящите възможности за кандидатстване с проекти по програмите, финансирани от ЕСИФ. Интерес бе регистриран към подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., които се очакват да стартират през м. септември.

Жителите на община Рудозем зададоха своите въпроси и получиха индивидуални консултации за реализацията на своите идеи.