Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027г. - публикувани на 29.10.2020г.

Актуализирани варианти на указания за подготовка на инвестиции за градско развитие и за проекти в подкрепа на интегрирано териториално развитие.