Повишава се ефективността на българските пристанища

Системата за управление на корабния трафик е от изключителна значимост за  ефективността на пристанищата.  Високо надеждните технически нововъведения, базирани на последно поколение дигитални технологии, осигуряват възможност за получаване на пълно покритие с видеонаблюдение и контрол, отговарят на нарастващите потребности, обхващат  практически всички сфери на морската индустрия: корабоплаването, навигацията, пристанищните дейности и логистиката.  Консултантът Златко Кузманов отбелязва:

Като перспектива на темата дигитализация е новият проект, който в момента се изгражда Port Community System – PCS. Тази система разширява обхвата. От съществено значение е връзката с митническите системи, осигуряване на оперативна съвместимост, машинен обмен, което на практика се очаква да доведе до съществени икономически резултати, намаляване престоя на корабите и по-висока ефективност.

Световната морска общественост в момента говори за интелигентни пристанища.

За да осъществява цялостната си дейност системата за управление на трафика разполага с два центъра Варна и Бургас с 24-часово дежурство и осигуряване безопасността на морския транспорт. Центрове взаимно свързани  и взаимно заместими за по-добра организация. В случаи на откази могат функциите да бъдат поети и да се извършва от единия център.

Бреговите центрове са свързани с териториално разположени обекти по цялото Черноморско крайбрежие където има различни сензори, радари, метео средства, системи за автоматична идентификация, за радио пеленговане, а така също системи за радиовръзка- както за близката на обхват 50-60 морски мили, така и в обхвата на българския морски район за търсене и спасяване, и съответно икономическата зона.

Заради добрата инфраструктура и свързаност на системите, България е посочвана  като добър пример по най- високите стандарти с предпоставка за сигурност на корабоплаването и икономически растеж.

Повече чуйте в звуковия файл: