Конкурентни са морските пристанища, където има сигурност срещу всички възможни рискове

Конкурентни са морските пристанища, където има сигурност срещу всички възможни рискове, пред които е изправен съвременният свят. Защото те са входните врати, през които минават основните потоци от товари и стоки както за страната, така и за пазарите на Европейския съюз. За значимостта на системите за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища разговаряхме с ръководителя на проекта VTMIS Златко Кузманов. Той припомня, че 80% от превоза на товари - лекарства храна, промишлени стоки на индустрията, в световната икономика се осигуряват от Морския транспорт.  

"Затова и неговата безопасност и сигурност са от изключително значение. Системата "Управление на корабния трафик" в България се изгражда повече от 20 години. В момента имаме развита една солидна инфраструктура, базирана на най-новите технологии."

Технологичните достижения правят изкуственият интелект  един от актуалните термини в морския сектор. С негова помощ  може да се прогнозира  вероятност за предстоящо сблъскване или за анормално движение в морето.  Новите  корабни навигационни системи с електронни карти  също са  от значение  за безопасността.

"Там, където корабът Мопанг е потънал, преди обозначаването на мястото се е извършвало с буйове. Много често корабите не ги забелязват и преминават през опасната зона. Благодарение на инфраструктурните възможности на системата, въведохме т.н. "виртуални буйове", които са електронно обозначаване на опасността."

На дисплеите на корабните навигационни системи оперативно бързо се изобразяват новите навигационни опасности или временни цели, добавя Кузманов

Подробности чуйте в звуковия файл: