Изграждат Интелигентни транспортни системи на АМ „Струма“

До момента в България са изградени само няколко Интелигентните транспортни системи. Важно e постепенно да се инвестира в тяхното развитие и най-вече интегрирането на различните видове ИТС, в цялостни системи от национален мащаб. Това ще позволи да се използва значително по-ефективно Републиканската пътна мрежа и ще повиши многократно нивото на безопасност на движението.

„В момента АПИ работи по проект за внедряване на Интелигентни транспортни системи на АМ „Струма“ чрез високотехнологични компоненти и централизиран софтуер за мониторинг, контрол и управление на трафика“ съобщи Наталия Ламбрева от АПИ, член на Екипа за управление на проекта.

 „Целта е да се повиши пътната безопасност, като се спазват последните директиви на Европейския съюз в тази област, защото безопасността на движението по пътищата е национален приоритет и трябва да е обща кауза“, съобщи Ламбрева.

Чрез информационните електронни табели шофьорите в реално време ще се информират за всяко възникнало събитие на пътя. Това ще предоставя бърза, надеждна и технологична възможност за навременно уведомяване за актуалната пътна обстановка.

Интелигентната транспортна система за управление на трафика функционира на изградения и въведен в експлоатация в края на 2018 година участък на АМ „Струма“ от Кресна до Сандански, ЛОТ 3.3.

Повече чуйте в звуковия файл: