ОИЦ – СОФИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА 2021

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) се включи в 19-то издание на Европейски ден на предприемача - 2021 г. Събитието се проведе в онлайн среда. По традиция форумът се фокусира  върху състоянието на студентското и младежко предприемачество в България, възможностите за финансиране и менторските програми, осигуряващи допълнителни знания на предприемачите.

В рамките на събитието, екипът на ОИЦ-София запозна участниците с многогодишната финансова рамка, видовете финансиране според източника, структура на финансирането през новия програмен период, както и с актуални и предстоящи грантови схеми  и финансови инструменти в подкрепа на стартиращия бизнес в България.

В първия дискусионен панел участниците във форума обсъдиха възможностите за започване на стопанска дейност в условията на Covid-19 и проблеми пред предприемачеството у нас и в Европа.

Акцент на втората част на форума бе отговорът на въпроса как се справиха предприемачите с новия „Старт след рестарта“ на икономиката, предизвикателствата на новата реалност и как се търси финансиране в условия на криза? Бяха представени добри практики от финансирани и добре работещи български компании.

В последните години броят на предприемачите в България нараства и те дават своя принос към икономиката ни. В тази инициатива се дава възможност на младите да се запознаят с опита на български предприемачи, както и с възможности за финансиране на предприемачеството от национални и европейски програми.

Събитието се организира от Научноизследователският сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съвместно с екипа на ОИЦ-София, Innovation Starter и Бизнес клуб на Софийски университет.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.