„Доставка на оборудване за изграждане на 3 бр. хибридни фотоволтаични инсталации и системи за съхранение на енергия“

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
Възложител
Енергийна Агенция - Пловдив
Документация