Обява за избор на "Управител" за Областен информационен център - Благоевград