АКТУАЛИЗРАНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“