Споразумение за партньорство 2021 - 2027, одобрено от Министерски съвет като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия