Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - одобрени чрез писмена процедура в периода 25 март 2022 г. – 11 април 2022 г. може да видите ТУК.

Файлови документи