Изпълнение на ОП

Септември

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,284 млн €

Изплатени суми
5,561 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина20.10.2014Удължава се срокът за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

Срокът за подаване на заявления за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност ...

Снимка към новина31.10.2014БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЕТВЪРТАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ПОСЕТИ ЛЮБИТЕЛЯТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – НОА

България се включи в инициативата на информационните мрежи на Европейската комисия по популяризиране на добрите прак ...

Снимка към новина28.10.2014С подкрепата на ОПАК над 200 служители на ДАНС ще преминат специализирани обучения

Над 200 служители на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) ще преминат специализирани обучения, свърза ...

Снимка към новина28.10.2014Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК

„Освен на хартия всички документи по проектите, финансирани от Оперативна програма "Административен капацитет&q ...

Снимка към новина27.10.2014Близо 140 служители на Агенцията за държавна финансова инспекция бяха обучени с проект по ОПАК

Близо 140 служители от администрацията на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) преминаха обучения за повиша ...

Акценти

31.10.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 20.10.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

30.09.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 25.09.2014 г.

 Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.