Изпълнение на ОП

Август

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,281 млн €

Изплатени суми
5,388 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина26.09.2014Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени консултац ...

Снимка към новина26.09.2014Управляващият орган на ОПАК без препоръки от извършени проверки на ОЛАФ

Към настоящия момент са регистрирани 174 сигнала за нередности по проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Админи ...

Снимка към новина25.09.2014Моника Бийчър: „Очакваме искания за плащания на по-високи стойности, за да си покрием прогнозите”

Близо 80 експерти от от държавната администрация участват в обучение по ОПАК Бенефициентите по Оперативна програма „ ...

Снимка към новина19.09.2014Правителството одобри петте програми за трансгранично сътрудничество между България и останалите балкански държави

На заседанието на Министерския съвет, което се проведе на 17.09.2014 г. правителството одобри съдържанието на Програмит ...

Акценти

01.10.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР и КФ в периода 17-27 ноември 2014 г.

Графикът може да изтеглите от тук

30.09.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 25.09.2014 г.

 Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.