Изпълнение на ОП

Март

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,254 млн €

Изплатени суми
6,366 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина05.05.2015ПУБЛИКУВАНИ СА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР, ЕСФ, КФ И ЕФМДР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

На портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение ...

Снимка към новина04.05.2015Конкурс за любителско видео по ОПРЧР 2014-2020

Конкурс за любителско видео "Посоката избираш ти, възможностите даваме ние" по ОПРЧР 2014-2020 Да с ...

Снимка към новина29.04.2015ПУБЛИКУВАН Е ПОСЛЕДЕН ВАРИАНТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Предстои Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020  (ОПРР) да бъде разгледана и одобрена от Тематичната ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

 Графикът можете да видите от тук

18.03.2015

Анкета за участие в инициативата „Да създадем заедно България 2020"

Анкетната карта може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.