Изпълнение на ОП

Октомври

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,718 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина18.12.2014Криминална полиция разработи външен портал за спасяване на произведенията на изкуството

С финансовата подкрепа на ОПАК Главна дирекция „Криминална полиция" към Министерството на вътрешните работи раз ...

Снимка към новина16.12.2014ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 12 декември, 2014 г., в гр. Сандански, се проведе Първото заседание на Комитета за наблюдение /КН/ на Оперативна ...

Снимка към новина16.12.2014Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социал ...

Снимка към новина13.12.2014ГД „Изпълнение на наказанията” с подобрена информационна система за противодействие на престъпността

Последният елемент от мащабната инициатива по изграждане на единната система за противодействие на престъпността се ...

Акценти

28.11.2014

Публикувана е нова информация в секция 2014-2020

17.11.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 17.10.2014 г. (дял на ЕС)

Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

11.11.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 11.11.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.