Изпълнение на ОП

Декември

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,268 млн €

Изплатени суми
6,133 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина26.02.2015Четвъртият Дунавски финансов диалог ще се проведе на 24 и 25 април 2015 г. в гр. Загреб, Хърватия

Четвъртият Дунавски финансов диалог ще се проведе в периода 24-25 април 2015 г. в гр. Загреб, Хърватия. Събитието пр ...

Снимка към новина26.02.2015Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“

На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна пр ...

Снимка към новина25.02.2015Проект на Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за ...

Снимка към новина20.02.2015С конкурс ще бъде отбелязана 25-тата годишнина на Европейските програми за трансгранично сътрудничество

Двудневна романтична почивка за двама в района Мозел край Люксембург е голямата награда в конкурса, който ще премине ...

Снимка към новина20.02.2015ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАДЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" получи одобрението на  Европейската комисия за изпъ ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

28.11.2014

Публикувана е нова информация в секция 2014-2020

17.11.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 17.10.2014 г. (дял на ЕС)

Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

11.11.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 11.11.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.