wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 10.00

На 26 октомври (сряда) 2016 г., от 10:00 ч., в залата на Общинска администрация Дулово ще се състои информационна среща на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“. Експертите от ОИЦ-Силистра ще представят мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и ИГРП за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.


ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В СТАМБОЛОВО 10:00

На 26.10.2016 г. от 10:00 часа в залата на общинска администрация Стамболово Областен информационен център – гр. Хасково организира в информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени две процедури „Активно включване“ и предстоящата „Развитие на социалното предприемачество“, актуални възможности по ПРСР и начина за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020.


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ИХТИМАН 10:00

На 26.10.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в Историческия музей (гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 96), екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Поканени за участие са представители на община Ихтиман, на бизнеса, неправителствени организации, медии, широката общественост.


Информационна среща на ОИЦ – Ловеч в град Тетевен 10:30

На 26 октомври 2016 г., от 10.30 ч., в зала на Общински съвет - Тетевен, град Тетевен, Областен информационен център - Ловеч ще проведе информационна среща на тема „Постигнато и предстоящо“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят данни за напредъка в изпълнението на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на ниво област Ловеч и община Тетевен и ще представят възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2017 г., съгласно проекти на индикативни годишни работни програми на оперативните програми. В неформална дискусия ще обсъдим с бенефициенти техния опит в управлението, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани от ЕСИФ. 


ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ДУПНИЦА 11:00

На 26 октомври (сряда) 2016 г. от 11:00 ч. в Кръглата зала, ет. 4 в сградата на Община Дупница екипът на Областен информационен център – Кюстендил ще проведе информационна среща  на тема: "Възможности за заетост и социално включване по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Срещата е насочена към представители на местната власт, неправителствени организации и други заинтересовани страни. 


ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. БОБОВ ДОЛ 13:30

На 26 октомври (сряда) 2016 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Бобов дол екипът на Областен информационен център – Кюстендил ще проведе информационна среща  на тема: "Възможности за заетост и социално включване по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Срещата е насочена към представители на местната власт, неправителствени организации и други заинтересовани страни. 


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.