Презентация на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. от проведено девето заседание на ТРГ

Презентация на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. от проведено девето заседание на ТРГ може да намерите ТУК.

Файлови документи