ОИЦ-РУСЕ ЗАПОЗНА МЛАДЕЖИ С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РУСЕ

      Областният информационен център – Русе представи днес пред членове на Младежкия парламент успешни проекти в област Русе, осъществени с подкрепата на ЕСИФ в периода 2014 – 2020 г. Срещата с тях бе посветена на  Европейската година на младежта, чиято цел е младите да бъдат по-активно ангажирани с бъдещето развитие на ЕС.   

      В презентацията бяха подбрани европейски инвестиции, които допринасят за развитие, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес; за разширяване и устойчивост на земеделски стопанства; дават възможност за внедряване на социални иновации и създаване на социални предприятия. Акцент в представянето на част от бизнес проектите, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, беше ресурсната ефективност и постигането на почти нулеви отпадъци. Земеделските проекти пък фокусираха вниманието на младежката аудитория към възможността за модерно, екологично ориентирано и печелившо земеделие.

      Експертът Габриела Стефанова запозна участниците в информационната среща с няколко инфраструктурни проекта, финансирани по ОП „Региони в растеж“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Interreg V-A Румъния – България, както и по Програмата за развитие на селските райони. Специално внимание обърна на трансграничния проект, по който се укрепи и реновира уникалната русенска църква „Света Петка“, която пресъздава Златната църква в първата българска столица Преслав от времето на цар Симеон. Разказа как други два трансгранични проекта помагат ИКТ –технологиите да бъдат използвани за съхраняване, популяризиране и атрактивно представяне на културно-историческото наследство в дунавския трансграничен регион и допринасят за отключване на туристическия потенциал.

      Младите хора бяха запознати и с дейността на ОИЦ- Русе, част от Мрежата от 27 Oбластни информационни центъра в страната. Те получиха и информационни материали относно услугите на центъра и европейското финансиране.