#ОИЦ-Русе

      Областният информационен център – Русе посети животновъдното стопанство на Никола Атанасов в с. Батин, за да се запознае с изпълнението на проекта му по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селското стопанство 2014 – 2020.

      Образованието и здравеопазването са двата сектора, в които, ако имаха парите и властта, най-много русенци биха инвестирали. Мотивът им бе, че когато хората са здрави и образовани, могат да мислят и да работят и за всичко останало, вкл. за регионално развитие и мерки срещу климатичните изменения.

      Областният информационен център – Русе представи днес пред членове на Младежкия парламент успешни проекти в област Русе, осъществени с подкрепата на ЕСИФ в периода 2014 – 2020 г. Срещата с тях бе посветена на  Европейската година на младежта, чиято цел е младите да бъдат по-активно ангажирани с бъдещето развитие на ЕС.