2021-2027

Мерките представени на четвъртото заседание на Тематичната работна група може да намерите ТУК.

Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2020-2027), надграден във връзка с постъпили коментари/становища от заинтересованите страни.

Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027) с отразени коментари на заинтересованите страни може да видите ТУК.