Новини

BG14MFOP001-1.028 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“ ПО ПМДР

Въпроси и отговори по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.028 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните опер

Въпроси и отговори по чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.024 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014, Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.