Новини

мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.093 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе официално изпратена на Европейската комисия чрез Системата за управление на средства SFC 2021.

В Приморско бе открито годишното информационно събитие на ПМДР 2014-2020 г.

„Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. допринесе за положителна промяна и развитие на сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев по време на откриването на годишното информационно събитие на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На 14 юли 2022 г. в гр. Приморско ще се проведе Годишното информационно събитие на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.)