Новини

МИРГ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН “ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.