Комитет за наблюдение

Заповед за определяне на поименен състав на Комитета за наблюдение по ПМДР 2014-2020 може да намерите