Комитет за наблюдение


Документи от Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., проведено на 12 февруари 2020 г.

Документи от Осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., проведено на 27 ноември 2019 г.