Контакти

Министерство на земеделието и храните

Дирекция „Морско дело и рибарство“

доц. д-р. Деян Стратев

Ръководител на Управляващия орган на ПМДР

Контакти:

гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55

Т: +359 2 98511 150

E-mail: pmdr@mzh.government.bg

Подаване на сигнали за нередности и измами:

E-mail: nerednosti_pmdr@mzh.government.bg

Т: +359 2 98511 108