Индикативни годишни работни програми

Изменението на ИГРП за 2016 г. по ПМДР одобрена чрез процедура за неприсъствено вземане на решения, инициирана на 08.08.2016 г. може да видите ТУК.

Изменението на ИГРП за 2020 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 30 септември 2020 г. - 6 октомври 2020 г.