Индикативни годишни работни програми

Изменението на ИГРП за 2020 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 30 септември 2020 г. - 6 октомври 2020 г.